Sendika Nedir? Türkiyede’ki Sendikalar – Sendika Üyelik Ve İstifa

sendika nedir - turkiyedeki sendikalar nelerdir

Sendika Nedir?

Ortak bir çıkarı korumak amacıyla kurulan sendika kişi ya da şirketler tarafından oluşturulan bir tür meslek örgütü ya da kredi konsorsiyumu olarak ifade edilir. Toplum ve kültürel konular, iş ya da kazanç gibi hedeflere yönelik işverenlerin ya da işçilerin ayrı ayrı oluşturdukları bu sendikalar yasalarla koruma altına alınmaktadır.

Demokratik ve ekonomik örgüt olarak da ifade edilen sendikalar Fransızca’daki “syndicat” kelimesinden gelmekte olup istihdam koşullarını geliştirip devam ettirmek şeklinde de tanımlanır.

Sendikalar kendi içerisinde disiplin kurulu, denetim kurulu ve yönetim kurulu gibi organlara ayrılır. En az yedi kişi ile kurulan bu örgütlerde yönetim kurulunda en az üç en fazla dokuz üye bulunur. Sendikanın olağan genel kurul toplantısı dört yılda bir yapılmakta olup on beş yaşını dolduran herkes buraya üye olabilir. Kendi içerisinde yirmi tane iş koluna ayrılan sendikalar bu işkollarına göre kurulup faaliyet gösterebilirler.

Sendikaların görev alanı oldukça geniştir. Kısıtlayıcı çalışma kuralları, grevler ve toplu pazarlık, emek talebini daha az esnek hale getiren çalışmalar, emek arzını kısıtlayan faaliyetler ve emek talebinin artmasını destekleyici davranışlar bunlar arasında yer almaktadır.

sendika nedir - turkiyedeki sendikalar nelerdir
sendika nedir – turkiyedeki sendikalar nelerdir

Sendika Üyelik Ve İstifa Formu Nedir?

Sendika üyelik işlemleri için e devlet platformu kullanılır. Bu formlar kurum bazında değişik bilgiler içerse de genel olarak içerisinde sendika ve kurum bilgileri, üyelik bilgileri, Sosyal Güvenlik Kurumu bilgileri, üye kayıt numarası ve üyeliğe kabul gibi alanlar yer almaktadır. Sendika bilgileri bölümünde sendikanın hizmet kolu, adı, adresi ve dosya numarası bilgileri büyük harflerle olacak şekilde doldurulur.

E devlet ile sendika üyeliğini tamamlayabilmek için öncelikle PTT’den e devlet şifresi alınmalı ve daha sonra TC kimlik numarası ve bu şifre ile sisteme giriş yapılmalıdır. İşçi sendikaları üyelik işlemleri bu platformda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çatısı altında yapılmaktadır. Bu kısımdan sendikalara üye olma ve istifa ile ilgili işlem yapılabilir, üye olunan sendika varsa onunla ilgili bilgi alınabilir.

Sendika istifa formu ise sendikadan istifa etmek isteyen kişiler tarafından doldurulan bir belgedir ve üç nüsha halinde düzenlenir. Kamu görevlisi bu formu doldurduğunda bir nüshası kişinin kendinde kalmaktadır. Bu nüshaya tarih ve kayıt numarası yazılmaktadır. Diğer bir nüsha ise kamu kurumu tarafından 15 gün içerisinde ilgili sendikaya gönderilir. İstifa işlemi ayrılma talebinde bulunulduktan sonraki otuz gün içinde geçerli olacaktır. Onayın ardından çıkma kararı işverene ve çıkarılan kişiye yazı ile tebliğ edilmektedir.

sendika uyelik ve istifa
sendika uyelik ve istifa